Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Nabór pracowników na wolne stanowiska odbywa się zgodnie z ustawą o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest on prowadzony w szczególności poprzez:
 
- informacje uzyskane bezpośrednio w siedzibie Galerii,
- informacje zamieszczone na stronie internetowej Galerii,
 
Procedura zatrudniania pracowników w Galerii Sztuki Współczesnej jest poprzedzona wnikliwym badaniem rynku oraz oceną kwalifikacji kandydatów i ich przydatności do pracy na zajmowanym w przyszłości stanowisku.
 
Decyzję o wyborze osoby na określone stanowisko, po analizie ofert złożonych przez kandydatów, podejmuje Dyrektor Galerii.
Szukaj w tym dziale:
Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
ogłasza
nabór na wolne stanowisko pracy specjalista działalności podstawowej – instruktor oświatowy 
 
 
forma zatrudnienia: umowa o pracę, etat
 
Wymagania niezbędne :
- wykształcenie wyższe: artystyczne w zakresie sztuk plastycznych lub w zakresie pedagogiki sztuki lub w zakresie  animacji kultury;
- co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą; 
- umiejętność redagowania informacji medialnych;
- znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstowych i obsługi poczty elektronicznej;
- umiejętność  samodzielnego rozwiązywani problemów;
- umiejętność współpracy z ludźmi, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów;
- kreatywność i otwartość  na nowe pomysły;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
- niekaralność.