Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Nabór pracowników na wolne stanowiska odbywa się zgodnie z ustawą o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest on prowadzony w szczególności poprzez:
 
- informacje uzyskane bezpośrednio w siedzibie Galerii,
- informacje zamieszczone na stronie internetowej Galerii,
 
Procedura zatrudniania pracowników w Galerii Sztuki Współczesnej jest poprzedzona wnikliwym badaniem rynku oraz oceną kwalifikacji kandydatów i ich przydatności do pracy na zajmowanym w przyszłości stanowisku.
 
Decyzję o wyborze osoby na określone stanowisko, po analizie ofert złożonych przez kandydatów, podejmuje Dyrektor Galerii.
Szukaj w tym dziale:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko pracy
główna księgowa w Galerii Sztuki Współczesnej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko pracy
instruktor oświatowy Galerii Sztuki Współczesnej
 
W wyniku przeprowadzonego konkursu dotyczącego naboru na wolne stanowisko pracy instruktor oświatowy, na ww. stanowisko został wybrany Pan Jerzy Jabczyński zam. we Włocławku.
 
Uzasadnienie wyboru
Pan  Jerzy Jabczyński spełnił  wymagania  przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie  do realizowania zadań na stanowisku instruktora oświatowego.
 
Włocławek 17 stycznia 2014 r. 
Małgorzata Jabłońska  
Dyrektor Galerii Sztuki Wspólczesj