Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie 8/2014
Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku

Pobierz plik PDF

Wytworzyła
 
Małgorzata Jabłońska

Zarządzenie 7/2014
Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Galerię Sztuki Współczesnej we Włocławku zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, ustalonej na podstawie aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącepo podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Pobierz plik PDF

Wytworzyła
 
Małgorzata Jabłońska

Zarządzenie 6/2014
Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 1998 r. w sprawie zasad i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (D.U. Nr 148, poz. 973) zarządzam co następuje:

Pobierz plik PDF

Wytworzyła
 
Małgorzata Jabłońska

Zarządzenie 5/2014
Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Pobierz plik PDF

Wytworzyła
 
Małgorzata Jabłońska

Zarządzenie 4/2014
Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Pobierz plik PDF

Wytworzyła
 
Małgorzata Jabłońska

Zarządzenie 3/2014
Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Pobierz plik PDF

Wytworzyła
 
Małgorzata Jabłońska
Zarządzenie 2/2014
Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
z dnia 15 stycznia 2014 roku
 
 
w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zarządzających w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
 
 
Wytworzyła
 
Małgorzata Jabłońska

 

Zarządzenie 1/2014
Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
z dnia 15 stycznia 2014 roku
 
 
w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Galerii Sztuki Współczesnej
 
 
Wytworzyła
 
Małgorzata Jabłońska