Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:
Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Galerii Sztuki Współczesnej codziennie oprócz sobót i niedziel w godzinach od 7:30 do 15:30.
 
Dyrektor lub wyznaczony przez niego zastępca przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 12:00 do 15:00. 
 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać do Galerii Sztuki Współczesnej Włocławek w jeden z poniższych sposobów:
 
1. Osobiście w siedzibie Galerii:
pocztą na adres:
Galeria Sztuki Współczesnej
ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek
 
2. Pocztą elektroniczną na adres email: galerwlc@wp.pl
 
Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Pobierz plik PDF