Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:
Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę w zakresie terminowości wpłacania przez Galerię pobranych zaliczek PIT-4R, PIT-8AR za rok 2014, oraz od stycznia do sierpnia 2015 roku.
 
Nr pisma Urzędu Skarbowego OB-2/4042-CSP-409/15, 410/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.
 
Protokoły z w/w kontroli do wglądu z sekretariacie Galerii.