Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Nabór pracowników na wolne stanowiska odbywa się zgodnie z ustawą o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest on prowadzony w szczególności poprzez:
 
- informacje uzyskane bezpośrednio w siedzibie Galerii,
- informacje zamieszczone na stronie internetowej Galerii,
 
Procedura zatrudniania pracowników w Galerii Sztuki Współczesnej jest poprzedzona wnikliwym badaniem rynku oraz oceną kwalifikacji kandydatów i ich przydatności do pracy na zajmowanym w przyszłości stanowisku.
 
Decyzję o wyborze osoby na określone stanowisko, po analizie ofert złożonych przez kandydatów, podejmuje Dyrektor Galerii.
Szukaj w tym dziale:

OGŁOSZENIE O NABORZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko pracy
specjalista ds. administracji w Galerii Sztuki Współczesnej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. administracyjnych
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko pracy
instruktor oświatowy Galerii Sztuki Współczesnej

Poszukujemy pracownika do działalności podstawowej – instruktor oświatowy