Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:
W Galerii prowadzone są następujące ewidencje:
- akta osobowe
- dziennik korespondencyjny
- ewidencja dzieł
- ewidencja księgozbioru
- ewidencja majątku
- rejestr kontroli
- plany i sprawozdania merytoryczne
 
Rejestry udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).
 
Archiwum Zakładowe:
Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku( pismo 406-1/12 z dnia 1 czerwca 2012r.) informuje, że w 2005 r. Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku została wykreślona spod nadzoru archiwum państwowego, w związku z czym przestaliśmy być wytwórcą materiałów archiwalnych.
 
Akta kat. A z lat 1976-2004, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375 podlegają przekazaniu do Oddziału we Włocławku.
 
Wytworzyła
 
Maria Czarnecka