Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:
Informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku zamieszczone są w trzech działach tj. MENU, AKTY PRAWNE oraz INFORMACJA O BIP. W każdym z działów znajdują się menu z przedmiotowymi informacjami opublikowanymi w postaci tekstowej (kodu HTML) oraz załączników graficznych typu  PDF.
 
Szczegółowy opis działów menu:
 
MENU
- Informacje podstawowe: dane teleadresowe Galerii, NIP, REGON, Dyrektor Galerii;
- Status prawny: przepisy prawne na podstawie, których działa Galeria;
- Struktura własnościowa;
- Majątek i budżet Galerii: składniki majątkowe Galerii;
- Władze Galerii;
- Sposób organizacji instytucji: organizacja instytucji oraz dokumenty ją regulujące;
- Tryb działania instytucji: tryb działania instytucji w zakresie wykonywania zadań publicznych;
- Przedmiot działania: zadania Galerii;
- Sposób przyjmowania i załatwiania spraw;
- Nabór pracowników: informacje o naborach i ich wyniki;
- Zarządzenia: zarządzenia Dyrektora Galerii;
- Przetargi publiczne: regulamin, ogłoszenia o przetargach i ich wyniki;
- Kontrole: informacja o udostępnieniu protokołów z kontroli na wniosek;
- Skargi i wnioski: sposób załatwiania skarg i wniosków, wniosek o udzielenie informacji publicznej;
 
AKTY PRAWNE
- Regulaminy: regulaminy obowiązujące w Galerii;
- Statut;
- Rejestry i ewidencje: informacja o rejestrach i ewidencjach wprowadzonych w Galerii;
 
INFORMACJA O BIP
- Instrukcja obsługi: niniejsza instrukcja;
- Udostępnianie informacji publicznej: przepisy regulujące udostępnianie informacji publicznej;
- Redakcja BIP: dane Redaktora BIP Galerii;
- Informacje nieudostępnione w BIP: informacja o zasadach postępowania z informacją publiczną nieopublikowaną w BIP.
 
Biuletyn Informacji Publicznej posiada również takie zakładki jak:
STRONA GŁÓWNA: przenosi do Informacji podstawowych;
STATYSTYKA: informacje związane z częstotliwością i ilością odwiedzin;
HARMONOGRAM ZMIAN: rejestr zmian dokonywanych przez redaktora;
REJESTR SPRAW: rejestr załatwianych spraw w Galerii.
 
Wytworzył
 
Tomasz Kamiński