Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:

Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku jest samorządową instytucją kultury miasta Włocławek.

Działa na podstawie:

- Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10. 1991 r. (Dz.U. z 2001 Nr 13, poz.123,) Pobierz plik PDF
 
- Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. z 2013 r. oz. 885 ). Pobierz plik PDF
 
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), Pobierz plik PDF
 
- Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1230) Pobierz plik PDF
 
- Statut Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku Uchwała nr XLII/42/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Pobierz plik PDF

 

Wytworzyła

Małgorzata Jabłońska