Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:
Główna siedziba Galerii Sztuki Współczesnej mieści sić w budynku przy ul. Miedzianej 2/4.
 
Galeria zajmuje lokal o powierzchni użytkowej 652,7m² ponadto Galeria dysponuje  lokalem użytkowym o powierzchni 101,9 m²
 
Galeria posiada  własnościowe prawo do w/w lokali użytkowych.
 
Wartość brutto -  stan na 31.12.2014r.
 
Typ majątku Składmiki majątku Wartość
Środki trwałe klimatyzacja, samochód, kserokopiarka 91 492,20 zł
Pozostałe środki trwałe wyposażenie, komputery, drukarki, sprzęt audiowizualny 48 833,55 zł
Wartości niematerialne i prawne programy komputerowe 7 548,74 zł
Zbiory biblioteczne   2 564,22 zł
Dzieła sztuki (wartość inwentarzowa)  

33 127,47 zł

 

 

Galeria finansowana jest z :
- rocznej dotacji samorządu terytorialnego,
- wpływów ze sprzedaży biletów wstępu i publikacji własnych,
- własnej działalności gospodarczej,
- dotacji celowych, darowizn, spadków i zapisów.
 
Gospodarka finansowa Galerii prowadzona jest na podstawie planu działalności, zatwierdzonego przez dyrektora oraz organizatora.
 
Galeria prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w przepisach.

 

Wytworzyła

Jolanta Gaicka