Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:
Przedmiotem działalności Galerii Sztuki Współczesnej jest: tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz prowadzenie działań promujących Miasto Włocławek w kraju i zagranicą.
 
2.Do podstawowych zadań Galerii należą:
- upowszechnianie sztuk plastycznych,
- edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki,
- prezentacja i promocja współczesnej i profesjonalnej twórczości plastycznej i fotograficznej w kraju i zagranicą.
- programowanie, organizacja i realizacja wystaw współczesnych sztuk plastycznych,
- realizacja mecenatu nad twórczością plastyczną przez tworzenie artystom warunków będących płaszczyzną konfrontacji osiągnięć twórczych, inspiracji i wymiany doświadczeń, 
- wydawanie publikacji związanych z prezentacją współczesnych sztuk plastycznych,
- popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez działalność oświatową, poradnictwo metodyczne i akcje bezpośrednie,
- pomoc merytoryczna w zakresie promocji profesjonalnej plastyki współczesnej, prowadzonej przez inne instytucje i organizacje mające siedzibę na terenie miasta.
 

Wytworzyła

Małgorzata Jabłońska