Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego  o osobowości prawnej, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta Włocławek pod nr 4.
 
Podlega Prezydentowi Miasta Włocławek. Finansowana jest z budżetu Miasta Włocławek.
 

Wytworzyła

Małgorzata Jabłońska